FinovaDownloads

Met onze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Finova. Naast algemene informatie over ons kantoor
vindt u hier informatie over onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere aspecten.

Dienstenwijzer Finova

Algemene voorwaarden Finova

Beloningsbeleid van SFD-Holding BV en haar aangesloten instellingen

Procesbeschrijving Beheerst Beloningsbeleid

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Onze Privacy Kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Voor de uitgebreide beschrijving kunt u ons Privacy Statement raadplegen.

Download hier de Privacy Kaart van Finova

Download hier het Privacy Statement van Finova

Als klant heeft u op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) diverse rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Met dit aanvraagformulier bieden wij u de mogelijkheden aan om gebruik te maken van deze rechten

Download hier het aanvraagformulier AVG-rechten

Download hier de brochure “een financiële klacht” uitgegeven door de AFM