FinovaBeleggingsdoel


Het beleggingsdoel is het doel dat een belegger hoopt te realiseren.
Er valt hier bijvoorbeeld te denken aan het opbouwen van een vermogen voor:

  • een aanvulling op het huidige inkomen
  • het eerder stoppen met werken
  • een pensioen dan wel aanvulling op het pensioen
  • de aanschaf van een (tweede) huis
  • het bekostigen van de studie van kinderen

Nog belangrijker is dat een concreet beleggingsdoel in euro’s uitgedrukt kan worden. Van al deze doelen staat vast dat ze nauwkeurig berekend kunnen worden.