FinovaVeelgestelde vragen

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
De Pensioenwet stelt per 1 januari 2008 het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verplicht. Dit overzicht is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de koepels van verzekeraars en pensioenfondsen (het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen). Doel van dit gestandaardiseerde overzicht is dat pensioenoverzichten van verschillende pensioeninstanties gemakkelijk vergelijkbaar worden. Het UPO bevat voor de deelnemer informatie over de pensioenregeling en over de opgebouwde pensioenaanspraken. Eind 2005 is een eerste versie van het UPO opgeleverd en eind augustus 2007 is een aangepaste versie verschenen.

Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?
Klik hier om de hoogte van uw AOW-uitkering te bepalen

Waar kan ik met een klacht over mijn pensioen terecht?
In de folder Verstandig je pensioen regelen krijgt u in vijf stappen informatie over pensioenen. Zo weet u waar u op moet letten als u uw pensioen goed wilt regelen. U leest over de verschillende manieren om voor uw pensioen te sparen. Ook leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Hoe kom ik er nu achter wat ik aan pensioenrechten heb opgebouwd?
Er is een nationaal pensioenregister waarin een rechthebbende in één oogopslag kan zien hoeveel hij aan pensioenrechten heeft opgebouwd. Óók de aanspraken uit hoofde van de AOW worden daarin vermeld. Het pensioenregister is door de pensioenuitvoerders gezamenlijk ingericht en is vanaf 6 januari 2011 operationeel. Alle informatie is te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Heeft hertrouwen nog consequenties voor het nabestaandenpensioen?
Denk er bij hertrouwen aan dat het nabestaandenpensioen voor uw nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat uw ex krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat uw nieuwe partner daardoor na uw overlijden te weinig inkomen heeft.

Binnenkort loopt mijn lijfrenteverzekering af. Wat is wijsheid?
Als uw lijfrenteverzekering of koopsompolis afloopt, heeft u vele mogelijkheden. Ga niet direct in op de eerste de beste aanbieding.
Indien u door een expirerende lijfrenteverzekering een bedrag ineens ontvangt, kunt u hiermee een lijfrente-uitkering kopen. U hoeft dan niet direct af te rekenen met de fiscus, wat u een aanzienlijke besparing kan opleveren. Maar hoe pakt u dat het beste aan? Lijfrenteverzekeringen zijn goede voorzieningen voor de oude dag, maar vaak ook gecompliceerd. Vooral de fiscale behandeling is voor veel mensen onoverzichtelijk. Laat u daarom goed adviseren over de besteding van uw lijfrente. Zo zorgt u ervoor dat u aan de regels voldoet en toch maximaal profiteert. Voor de fiscale behandeling van uw polis is het belangrijk te weten wannéér u uw lijfrenteverzekering heeft afgesloten. Er zijn oud-regime polissen (koopsompolis afgesloten vóór 1 januari 1992 of premiebetalende lijfrentepolis vóór 16 oktober 1990), nieuw regime (afgesloten na 1 januari 1992) en huidig regime polissen (vanaf 1 januari 2001). Dat heeft namelijk consequenties voor de mogelijkheden die u heeft met het bedrag en voor de manier waarop de Belastingdienst met uw gespaarde kapitaal omgaat. Verder is het belangrijk om te weten dat u in principe zelf mag bepalen bij welke verzekeraar u het door u opgebouwde lijfrentekapitaal laat uitkeren. Dat hoeft dus niet dezelfde te zijn als waar het bedrag is opgebouwd. De juiste keuze kan u duizenden euro’s extra opleveren. Neem dus de tijd om aanbiedingen te vergelijken want de verschillen per verzekeraar zijn aanzienlijk. Ook uw persoonlijke situatie bepaalt uw keuze. Wilt u bijvoorbeeld direct over het geld kunnen beschikken of heeft u het eigenlijk op dit moment nog niet nodig? Wellicht hebt u in het verleden meerdere koopsommen afgesloten. Dan is het mogelijk om de opgebouwde kapitalen samen te voegen en bij één verzekeraar om te zetten in een uitkerende lijfrente.

Kortom, met een expirerende lijfrente heeft u vele mogelijkheden. Wij helpen u graag bij het maken de juiste keuzes.

Wat is een leventestament?
Nederlanders kunnen in een speciale akte notarieel laten vastleggen hoe hun laatste levensfase eruit moet zien. Op die manier kunnen ze nu zaken regelen voor als ze straks niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De akte – ontwikkeld door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) – is er gekomen op verzoek van ouderenorganisaties en kantonrechters. Zij zien in de praktijk steeds vaker problemen ontstaan over wie waarover mag beslissen, zodra iemand zijn eigen belangen door dementie niet meer kan behartigen. Het zogenaamde ‘leventestament’ wordt opgenomen in een door kinderen en andere familieleden te raadplegen register. In het leventestament worden zaken opgenomen als ‘wie mag er beschikken over bankrekeningen?’ en ‘wie krijgt het huis bij gedwongen overplaatsing?’. Meer informatie kunt u bij uw notaris inwinnen.

Wat heb ik aan een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening?
Hiermee kunt u een tekort in uw oudedagsvoorziening oplossen. Het tekort kan ontstaan doordat u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd niet voldoende inkomen haalt uit de AOW en de opgebouwde pensioenrechten bij uw werkgever(s).

Wat is een pensioengat en wat kan ik hieraan doen?
Als u een pensioengat heeft dan heeft u geen volledig pensioen opgebouwd. Vaak wordt er in een pensioenreglement vanuit gegaan dat u bij één werkgever uw arbeidzame leven doorbrengt en uw pensioen opbouwt. Als u dan meer gaat verdienen worden tekorten door die werkgever aangevuld en als het leven duurder wordt krijgt u er door indexering pensioengeld bij. Wisselt u van werkgever, gaat u scheiden, minder werken of onderbreekt u uw loopbaan dan kunt u een tekort in uw pensioenopbouw krijgen; een pensioengat