FinovaWaarvoor kunt u bij ons terecht

Finova heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren en bemiddelen ten aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten:

Hypothecair krediet – Pensioen – Schadeverzekeringen – Levensverzekeringen Betaalrekeningen – Elektronisch geld – Spaarrekeningen – Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) – Consumptief krediet
Nadrukkelijk vermelden wij dat wij ook adviseren en bemiddelen ten aanzien van producten voor fiscaal banksparen, zoals de spaarrekening eigen woning en de lijfrentespaarrekening. Onze dienstverlening is onderverdeeld in een vijftal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht:

Verzekering & Geld
Binnen het adviesgebied Verzekering & Geld worden al uw verzekerings- en bankzaken goed en voordelig geregeld. Met de persoonlijke aandacht van uw eigen adviseur.

Hypotheek
Binnen het adviesgebied Hypotheek bieden wij een breed pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) inzake de financiering van uw eigen woning.

Pensioen en Inkomen 
Binnen het adviesgebied Pensioen en Inkomen bieden wij een breed pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op het gebied van oudedags- en andere inkomensvoorzieningen, zoals voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (woonlastenverzekeringen) en overlijden.

Vermogen
Binnen het adviesgebied Vermogen bieden wij een breed pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op het gebied van vermogensopbouw, niet zijnde de vermogensopbouw in het kader van de opbouw van een oudedagsreserve of een aflossingskapitaal.

Lenen
Binnen het adviesgebied Lenen bieden wij een breed pakket aan dienstverlening (advies en bemiddeling) op het gebied van lenen voor consumptieve doeleinden.