Finova

Sparen en fiscus


De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing is in 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000,- per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet u belasting betalen. Tot en met 2016 ging de Belastingdienst uit van een rendement van 4 % op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt u in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.Het belastingtarief is met 1% gestegen naar 31%. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn een eerste stap in die richting.

Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Heffingsvrij vermogen 2021, spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting:

U bent alleenstaande   50.000 euro
Fiscale partners 100.000 euro