FinovaWerkwijze


Kennismaking en oriëntatie

We maken kennis met elkaar. U geeft aan op welk gebied u hulp nodig hebt. We leggen u vervolgens in detail uit wat de werkwijze is, wat u van ons mag verwachten en wat de kosten hiervoor zijn.

Financiële inventarisatie

Ter voorbereiding op onze verdiepingsgesprekken zullen we u verzoeken om uw financiële gegevens aan te leveren, zodat we hier op voorhand een beeld bij kunnen vormen en u in onze verdere gesprekken meteen concrete antwoorden kunnen geven op urgente vragen.

Verdiepingsgesprekken

Om uw werkelijke wensen en levensdoelen te kunnen vaststellen zullen we een verdiepingsgesprek inplannen. Hier hoort ook het maken van wat “huiswerk” bij. U gaat aan de slag met het beantwoorden van een aantal specifieke vragen voor uzelf, die u meer inzicht zullen geven in wat er werkelijk toe doet voor u in uw leven. In het verdiepingsgesprek zullen we dit uitgebreid samen bespreken en hier prioriteiten in aanbrengen. Daarnaast zullen we de strategie gaan opzetten met een concreet actieplan om ervoor te zorgen dat de besproken wensen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Ook eventuele angsten/ belemmeringen/ beren op de weg zullen worden aangepakt, zodat  uiteindelijk niks meer in de weg staat om uw dromen te gaan verwezenlijken.

Opstellen Financieel Plan

Als het actieplan gereed is zullen we onderzoeken welke financiële oplossing het beste bij deze plannen past. We zullen het (benodigde) netto besteedbare inkomen in de loop van de jaren in beeld brengen en de benodigde vermogensopbouw plannen. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en naar uw pensioen. Resultaat is uw persoonlijk financieel plan.

Optioneel: Bemiddeling, begeleiding en afhandeling

We begeleiden u nadat het actieplan en de financiële planning is gemaakt indien gewenst ook bij het administratieve proces dat met het regelen van uw financiële plannen samenhangt en bemiddelen indien nodig met de gekozen geldverstrekkers en aanbieders om uw aanvraag snel en adequaat af te wikkelen. Voor de specificatie van de werkwijze en kosten hiervan hebben we aparte Dienstverleningsdocumenten. Klik hier voor een overzicht van onze tarieven en dienstverleningsdocumenten.

Nazorg

De dienstverlening van Finova houdt niet op na afronding van dit proces. Om er zeker van te zijn dat uw (financiële) beslissingen gedurende uw leven blijven overeenkomen met uw werkelijke wensen en levensdoelen, hebben we een dienstverleningsproces waarin dit gewaarborgd wordt.

De intensiteit van de nazorg bepaalt u zelf, afhankelijk van uw behoefte hieraan. We evalueren dan periodiek waar u staat met de uitvoering van uw plannen en lopen indien nodig samen het stappenplan weer door. U kunt een keuze maken uit een paar varianten afhankelijk van uw persoonlijke wensen. We lichten dit graag toe tijdens ons kennismakingsgesprek.