FinovaEen depositorekening


Bij een spaardeposito wordt het spaargeld een vooraf afgesproken tijd vastgezet. Regelmatig (jaarlijks, per kwartaal, maandelijks) of aan het eind van deze periode ontvangt de spaarder een vooraf overeengekomen rentepercentage. Alleen onder specifieke voorwaarden (bv. door overlijden) en/of tegen kosten is het spaartegoed voortijdig opneembaar. Aan het eind van de looptijd wordt het ingelegde bedrag weer teruggestort of kan men ervoor hebben gekozen het bedrag te herplaatsen. Met herplaatsen wordt bedoeld dat met hetzelfde bedrag opnieuw een deposito wordt aangehouden, meestal voor dezelfde periode en het dan geldende rentepercentage.