Finova

Rendement en risico


Rendement & Risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Rendement
Het rendement op een spaarrekening (uw rentevergoeding) is over het algemeen niet erg hoog.

  • Let op: de waarde van uw spaargeld kan er toch op achteruit gaan. Ten eerste hebt u te maken met de actuele inflatie, ten tweede met de vermogensrendementsheffing (voor zover deze boven de vrijstelling uitkomt). Tenslotte kunt u ook te maken krijgen met negatieve rente op uw rekening bij het overschrijden van een bepaald saldo.
  • Stel nu dat de inflatie zo’n 2% is en tel daarbij op de vermogensrendementsheffing van 0,59% en de te ontvangen rente op de spaarrekening moet sowieso al uitkomen op 2,59%.

Risico
Met uw geld op een spaarrekening loopt u geen enkel risico, mits u uw geld hebt toevertrouwd aan een degelijke en solide financiële instelling.