FinovaWaarom Financiële Planning

Financiële planning is eigenlijk voor iedereen interessant en belangrijk. De tijd dat de overheid van de spreekwoordelijke wieg tot het graf voor haar burgers zorgde ligt namelijk al ruime tijd achter ons. De overheid trekt zich steeds meer terug en rekent steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. U dus. Financiële planning is interessant voor iedereen die een inkomen geniet en/of vermogen heeft en doelbewust (financiële) keuzes wil maken die niet alleen voor de korte termijn in de behoefte voorzien, maar zeker ook op lange termijn financiële rust en zekerheid biedt. Daarbij is Financiële Planning zeker niet alleen weggelegd voor vermogende mensen. Ongetwijfeld bekruipt u soms het onzekere gevoel of uw financiële zaken allemaal wel goed zijn geregeld. U heeft weliswaar een redelijk overzicht van uw financiële situatie en bent op de hoogte van financiële ontwikkelingen. Maar eigenlijk heeft u weinig tijd om u er echt in te verdiepen. U wilt wel graag weten of er wellicht dingen zijn waaraan u nog niet heeft gedacht. Door het steeds maar complexer worden van de financiële wereld enerzijds en het terugtreden van de overheid op allerlei gebieden die te maken hebben met onze financiële zekerheden anderzijds is het noodzakelijk om alle risico`s duidelijk in kaart te brengen.

Een goed financieel plan verschaft helder inzicht in uw financiële situatie, zowel op de korte, de middellange als op de lange termijn. Het legt minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Dit verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan.

 

Of een financiële planning voor u interessant is kunt u zelf beoordelen. Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat is mijn netto besteedbaar inkomen als ik op de door mij gewenste leeftijd stop met werken?
  • Wat is het inkomen van mijn partner als ik onverhoopt zou komen te overlijden
  • Kan ik de studiekosten van mijn kinderen later betalen?
  • Maak ik gebruik van mogelijke fiscale voordelen?
  • Ga ik verstandig om met mijn vrij besteedbaar inkomen?
  • Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen als ik van werkgever verander?
  • Ben ik op de hoogte van wat ik met de overwaarde van mijn huis aankan?
  • Hoe ontwikkelt mijn carrière zich en hoe past dit bij mijn persoonlijke toekomstplannen?

Als u moeite heeft om deze vragen goed te beantwoorden, dan is het de moeite waard om aan financiële planning te denken.