FinovaDe inhoud van een financieel plan

Wat staat er eigenlijk in een financieel plan?

In een goed financieel plan wordt eerst uw huidige situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht. Er wordt als het ware een foto gemaakt van uw huidige financiële omstandigheden. Samen met uw persoonlijke gegevens wordt een en ander verwerkt in een zogenaamd klantprofiel. [link naar download klantprofiel] Een klantprofiel is in feite een inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie, uw kennis en ervaring op verzekeringsgebied alsmede uw doelstelling(en) en risicobereidheid. Alles wat u met uw adviseur heeft besproken wordt vastgelegd in dit klantprofiel. De Autoriteit Financiële Markten, (AFM) ziet toe op de naleving van de Wet Financieel Toezicht en dus ook of er een klantprofiel is opgesteld. Het klantprofiel is bedacht om u, de klant/consument, te beschermen. Deze bescherming is nodig vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van bepaalde verzekeringsproducten.

Een financieel plan is een momentopname. Het vraagt om onderhoud. Er kan per slot van rekening een heleboel veranderen in een mensenleven. Periodiek zal dan ook getoetst moeten worden of de dan geldende huidige situatie wederom overeenkomt met de gewenste situatie. Het is daarom aan te raden om uw financiële huishouding regelmatig met de gecertificeerd financieel planner door te nemen.

In feite gaat het in een financieel plan om drie stappen:

Stap 1: Hoe staat u er nu voor? Wat heeft u op dit moment aan vermogen opgebouwd en waar liggen risico’s?

Stap 2: Wat zijn uw wensen? Welke doelen streeft u na en op welke termijn wilt u deze doelen bereiken? Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u graag wilt stoppen met werken op een bepaalde leeftijd.

Stap 3: Dit is het echte advies. Welke stappen moet u ondernemen om uw doelen te zijner tijd ook daadwerkelijk te realiseren?

Van groot belang is daarbij dat alle financiële voorzieningen in ogenschouw worden genomen en goed op elkaar zijn afgestemd. Het komt vaak voor dat voorzieningen zoals hypotheek, lijfrente, verzekeringen en pensioen niet goed op elkaar aansluiten of niet meer blijken te passen bij de wensen. Veel mensen hebben door de jaren heen tal van financiële producten aangeschaft of zijn in bepaalde regelingen gestapt zonder deze zaken op elkaar af te stemmen. Er is als het ware een financiële lappendeken ontstaan. Dit kan tot gevolg hebben dat u onnodig hoge kosten maakt, te veel belasting betaald of onaanvaardbare financiële risico’s loopt. Slechts door alle financiële, fiscale én juridische aspecten tegen het licht te houden kan uiteindelijk de meest optimale strategie worden ontwikkeld.