FinovaTarieven & Dienstverlening

Finova werkt op basis van een uurtarief van € 125,- . Bij hypotheekadvies gelden onderstaande tarieven. Bij hypotheekadvies wordt de nota betaald via de notaris, u ontvangt dan dus geen rekening achteraf. In alle overige gevallen betaalt u Finova rechtstreeks. U weet vooraf precies wat u voor onze bemiddeling betaalt, dus geen onverwachte kosten achteraf!

Hypotheek Starter Doorstromer Ondernemer
Intake gesprek Gratis Gratis Gratis
Advieskosten €2.000,- €2.250,- €2.500,-
Afsluitkosten €500,- €500,- €500,-

 

Financieel advies Risico’s afdekken Vermogen opbouwen
Advieskosten € 220,- € 550,-
Afsluitkosten € 175,- € 110,-

 

Financiële Planning
Exploratie Uitleg over dienstverlening en
exploratie wensen en doelstellingen
Gratis
Visie twee verdiepingsgesprekken
Inclusief financiële inventarisatie en actieplan
€ 995,-**
Actie Uitgebreide financiële planning € 1.500,-*
Extra uren Per uur € 125,-

 

*Als we merken dat er behoefte is aan meer gesprekken of aanvullende dienstverlening (advies en bemiddeling) dan zullen we dit vooraf of gaandeweg bespreken en hier afspraken over maken.
**Deze kosten vervallen als je kiest voor de uitgebreide financiële planning.

Finova heeft een concurrerend tarief!

Bij het afsluiten van een hypotheek bent u over de gehele looptijd goedkoper uit bij Finova dan bij een bank!

Open dit Rekenvoorbeeld hypotheek afsluiten om te zien hoe dat komt.

Voor alle overige diensten wordt een tarief van € 125,- per uur in rekening gebracht.

Financieel dienstverleners moeten vanaf 1 april 2023 een vergelijkingskaart aan consumenten verstrekken. Het doel van het aangepaste informatiedocument is om informatie begrijpelijker weer te geven voor de klant waardoor deze een beter geïnformeerde keuze kan maken.

Hieronder treft u een viertal vergelijkingskaarten aan met een leeswijzer:

(Leeswijzer)

Algemene voorwaarden van Finova
Open hier de Algemene Voorwaarden van Finova. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij Finova al dan niet op declaratiebasis advies aan u verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.