FinovaVeelgestelde vragen over beleggen

Wat betekent een faillissement voor mijn beleggingen?
Als het bedrijf waarvan je aandelen hebt, failliet gaat, dan ben je je geld kwijt. Een beleggingsfonds zal niet snel failliet gaan omdat het beleggingen, en daarmee risico´s, spreidt. De waarde van je fonds kan dalen als de waarde van de onderliggende beleggingen daalt.
Als de bank waar je je beleggingsrekening hebt, failliet gaat, is je beleggingsportefeuille niet weg. Een onafhankelijk bewaarbedrijf bewaart je effecten. De kans dat zo’n bedrijf failliet gaat is minimaal. Dit gaat op voor beleggingsfondsen, individuele aandelen en obligaties. Voor derivaten geldt dit niet. Bij een faillissement kun je ze kwijt zijn.

Vallen beleggingen onder het depositogarantiestelsel?
Nee, niet de beleggingen. Maar als de bank waar je beleggingen aanhoudt failliet gaat hoef je niet bang te zijn dat je beleggingsportefeuille verdwenen is. Je beleggingen worden aangehouden in een onafhankelijk bewaarbedrijf. Het enige wat dit bedrijf doet is effecten bewaren. De kans dat zo’n bedrijf failliet gaat is minimaal.

Ik beleg in opties. Wat gebeurt er als mijn bank failliet gaat?
Opties, termijncontracten en andere afgeleide beleggingsproducten vallen niet onder de beleggerscompensatieregeling. Ze zijn ook niet beschermd door de constructie met het effectenbewaarbedrijf, maar vallen in een faillissement. Je krijgt niets vergoed.

Is het geld op mijn effectenrekening gedekt door het depositogarantiestelsel?
Als je je effecten hebt ondergebracht bij een reguliere bank, dan valt het geld op die rekening onder het depositogarantiestelsel. Staan de effecten bij een effectenkantoor, dan kun je een beroep doen op de “Beleggerscompensatieregeling”. Deze regeling garandeert het tegoed tot een waarde van in totaal €20.000.

Wanneer is het de moeite waard om in aandelen te stappen?
De juiste instapmomenten zijn pas achteraf te bepalen. Sommigen zeggen dat je moet instappen als iedereen het vertrouwen kwijt is. Anderen wachten op signalen dat de bodemkoers is bereikt. Anderen vinden dat je in de ‘traditionele’ aandelen moet beleggen als Koninklijke Olie, DSM of Unilever. Sommigen zien weer grote groeimogelijkheden in de banken en verzekeraars, omdat die harde klappen hebben gekregen.

Hoe kan ik mijn aandelen verzekeren tegen waardedalingen?
Je kunt je bestaande aandelen verzekeren met putopties, turbo’s of speeders. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit in het dossier derivaten. Je kunt ook je aandelen verkopen en garantieproducten terugkopen. Daar zitten echter nadelen aan. Je moet verkoop- en aankoopkosten betalen. Daarnaast levert een garantieproduct in het algemeen minder op dan een regulier beleggingsfonds. En het woord ‘garantie’ betekent niet dat je niet je geld kan verliezen. Er lopen bijvoorbeeld al rechtzaken in Zwitserland over producten die door Lehman Brothers werden gegarandeerd. Ze zijn waardeloos geworden doordat Lehman Brothers failliet is gegaan. Als laatste nadeel mis je een mogelijke opleving op de beurs; de huidige heftige koersbewegingen houden ooit weer op.

Hoe profiteer ik van een herstel van de beurzen zonder veel risico?
Profiteren van een eventueel herstel van de beurzen kan door aandelen te kopen. Daarmee speculeer je op een stijging van de waarde van die aandelen. Je kunt ook call-opties kopen. Een call-optie is een recht om een aandeel tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen kopen. Met een call-optie kan je met een beperkte investering inspelen op te verwachten koersstijgingen.

Is het veilig om nu in staatsobligaties te beleggen?
Beleggen in obligaties is minder risicovol dan beleggen in aandelen. Over het algemeen bewegen de koersen van een obligatie ook minder sterk dan de koersen van aandelen. Een obligatie is een lening aan een staat of een bedrijf. De kans dat een staat failliet gaat is klein. De kans dat een bedrijf failliet gaat is groter. Wel is het zo dat je in dat geval schuldeiser bent, en bij de curator je lening kunt terug vorderen. Ben je aandeelhouder, dan kun je bij een faillissement niets vorderen.
Kijk naar het effectieve rendement van de obligatie op moment van aankoop. Stijgt de rente, dan zal de koers van een bestaande obligatie dalen. Daalt de rente, dan levert de obligatie relatief meer op en stijgt de koers.

Wat zijn bedrijfsobligaties en zijn die veilig?
Dit zijn leningen uitgegeven door bedrijven. Hierover krijg je rente, en aan het eind van de looptijd krijg je je geld weer terug. Obligaties worden over het algemeen als veiliger beschouwd dan aandelen. Je weet wat je jaarlijks aan rente ontvangt. Bij aandelen weet je niet wat je aan dividend krijgt, en wat het aandeel over vijf jaar waard is. Als het bedrijf failliet gaat, krijgt de aandeelhouder niets. De obligatiehouder kan naar de curator stappen om zijn tegoed op te eisen. Of je dat ook krijgt is nog maar de vraag. Zó veilig zijn bedrijfsobligaties dus ook niet. Ook zijn er achtergestelde bedrijfsobligaties. Die werken hetzelfde als normale bedrijfsobligaties. Maar bij een eventueel faillissement is het onwaarschijnlijk dat je je geld ooit terug ziet.

Wat zijn staatsobligaties?
Dit zijn door de overheid uitgegeven leningen. Hierover krijg je rente vergoed. Aan het eind van de looptijd krijg je je geld weer terug. Staatsobligaties worden over het algemeen veiliger geacht dan bedrijfsobligaties. Een staat zal minder snel failliet gaan, of de rente niet betalen.

Wanneer wordt een obligatie meer/minder waard?
De waarde van een obligatie wordt bepaald door:Kredietwaardigheid: wordt een bedrijf minder kredietwaardig, dan daalt de koers. Het risico om aan zo’n bedrijf geld uit te lenen wordt groter, het bedrijf zal daardoor meer rente moeten betalen om dat extra risico te compenserenDe geld- en kapitaalmarktrente: stijgt de rente op de geld- en kapitaalmarkt, dan daalt de waarde van de obligatie. Immers, je kan nu ook je geld aan een andere partij uitlenen waar je een hogere rente krijgt.

Wat is een beleggersprofiel?
Zodra u gaat beleggen zijn effecteninstellingen verplicht ten behoeve van iedere klant een profiel op te stellen, het zogeheten klantenprofiel of beleggersprofiel. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, moet de instelling dus persoonlijke informatie bij haar klanten opvragen. Door dit beleggersprofiel krijgt u eenvoudig inzicht wat voor type belegger u bent en wat dus het beste bij u past.

Waar moet de effecteninstelling informatie over hebben om een profiel samen te stellen?
Wat is uw financiële situatie?
De bank probeert door de informatie over de financiële situatie inzicht in te krijgen in uw beleggingshorizon en financiële positie. De beleggingshorizon geeft aan voor hoe lang u wilt beleggen, bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar. Hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe meer tijd u heeft om eventuele verliezen van het beleggen op te vangen en weg te werken. De financiële situatie geeft aan of u over voldoende vermogen beschikt om de risico’s van beleggen te kunnen dragen. Bent u afhankelijk van dit vermogen dan is het verstandig niet een te hoog risico te nemen.

Wat is uw beleggingservaring en hoe groot is het risico dat u wilt lopen?
Als u vanuit het verleden al ervaring hebt met beleggen dan weet u wat voor risico dit met zich meebrengt. Als u in het verleden nog nooit belegt hebt dan bent u totaal onervaren en dan bent u misschien niet op de hoogte van de risico’s. Hier moet de effecteninstelling rekening mee houden.

Wat is het doel van het beleggen?
U kunt verschillende redenen hebben om te beleggen, u wilt bijvoorbeeld een extra vermogen opbouwen, voor uw pensioen of gewoon voor het plezier. Het doel waarom u belegt bepaalt of het verstandig is om een groot of klein risico te nemen.

Op basis van de informatie dat de effecteninstelling dan heeft wordt er een klantenprofiel opgesteld. Dit klantenprofiel wordt opgenomen in uw klantendossier. Het klantenprofiel is een verplicht onderdeel van zorgplicht wat de bank of effecteninstelling tegenover de klanten die willen beleggen heeft. Het doel van dit klantenprofiel is dat de bank u zo goed kan begeleiden bij uw beleggingsavontuur. Kortom, een essentieel onderdeel voor u gaat beleggen!

Deze regeling is wettelijk bepaald door de AFM, de Autoriteit Financiële Markten

Wat doet het Dutch Securities Institute (DSI)

DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een keurmerk aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening. Zij registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl. Tevens verricht DSI de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op andere integriteitgevoelige functies. Ook organiseert DSI het beslechten van geschillen over beleggen tussen financiële ondernemingen onderling, respectievelijk tussen particuliere beleggers en financiële ondernemingen (in samenhang met Kifid). Zij faciliteert bovendien de Tucht- en Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Het werk van DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. De geregistreerde deskundigen zijn vooral actief in de handel, de bemiddeling, de advisering en het beheer van financiële diensten en producten. De stichting DSI is in 1999 ontstaan op initiatief van en wordt breed gesteund door NYSE Euronext Amsterdam en de brancheorganisaties binnen de financiële wereld in Nederland.