FinovaWaarom sparen?


Indien u geld overhoudt gaat u meestal op zoek naar een rendabele bestemming voor dat geld. In eerste instantie kunt u dan kiezen uit diverse spaarvormen die u gedurende een bepaalde periode extra inkomen opleveren. Bent u bereidt extra risico te lopen, dan kiest u voor belegging in effecten. Hierbij loopt u het risico, dat het beleggingsresultaat tegenvalt. Het kan natuurlijk ook heel goed uitpakken.

Spaarmotieven
Elke bestemming die u geeft aan geld dat u voorlopig over heeft, hangt af van welk motief u voor ogen heeft.

1. Het zekerheidsmotief
2. Het doelmotief
3. Het vermogensmotief

Bij elk motief heeft u een andere reden om uw geld op te sparen.

Het zekerheidsmotief vinden we bij de consument die een buffer wil vormen voor onzekere tijden. Hij legt het geld opzij, maar het is niet bekend waarvoor het geld nodig zal zijn en wanneer.
Van een doelmotief spreken we wanneer een consument een bepaald doel heeft waarvoor hij geld opzij legt. Bijvoorbeeld een vakantie, nieuwe auto, enz.
Het vermogensmotief is aan de orde bij een consument die door te sparen extra vermogen wil verwerven. Gewoonlijk heeft deze consument niet de bedoeling om het geld snel weer uit te geven.