FinovaWerkwijze


Stap 1: Kennismaking en oriëntatie

De adviseur van Finova en u maken kennis met elkaar in een eerste gesprek bij u thuis of op ons kantoor. U geeft aan op welk gebied u hulp nodig heeft: het verkrijgen van een hypotheek, financieel plan, verzekering, pensioen of andere dienst. Wij leggen u vervolgens in detail uit wat de werkwijze is, wat u van Finova mag verwachten en wat de kosten hiervoor zijn.

Stap 2: Inventarisatie

Ieder persoon en iedere situatie zijn uniek. De adviseur van Finova bespreekt en inventariseert samen met u uw huidige situatie, wensen en toekomstplannen. In uw klantdossier worden de volgende zaken vastgelegd:

  • uw ideeën, wensen en toekomstplannen;
  • uw financiële positie: zoals inkomen, verplichtingen en vermogen;
  • uw kennis en ervaring met financiële producten;
  • uw leefsituatie en risicobereidheid: wat u wilt bereiken en de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen.

Stap 3: Advies

Na het inventariseren van uw persoonlijke gegevens, onderzoeken wij op basis van deze informatie welke financiële oplossing het beste past bij u en uw bestedingsmogelijkheden. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioenwensen. Finova vergelijkt hierbij voor u alle producten en voorwaarden van verschillende verstrekkers/ aanbieders.

Het resultaat is een persoonlijk advies of plan met daarin:

  • uw wensen en doelstellingen en de mogelijkheden om die te verwezenlijken;
  • welke hypotheekvorm / verzekering / spaar-/ of beleggingsplan daar het beste bij past
  • welke geldverstrekkers/ verzekeraar/ vermogensbeheerder het meest interessant is voor u;

Stap 4: Bemiddeling, begeleiding en afhandeling

Finova begeleidt u bij het administratieve proces dat met het regelen van uw financiële plannen samenhangt en bemiddelt met de gekozen geldverstrekkers en aanbieders om uw aanvraag snel en adequaat af te wikkelen. Bij een hypotheekaanvraag verzorgen wij o.a. ook zaken als het taxatierapport, de bankgarantie, de overbruggingsfinanciering, de (levens)verzekeringen en de contacten met de notaris.

Stap 5: Nazorg

De dienstverlening van Finova houdt niet op na afronding van uw eerste aanvraag. We zien het als onze verantwoordelijkheid om u gedurende de gehele looptijd te blijven informeren over nieuws dat op u betrekking heeft. We staan ook altijd voor u klaar als u zelf vragen of nieuws hebt. Mocht er gedurende de looptijd aanleiding zijn voor aanpassingen, dan lopen we samen het stappenplan weer door.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Finova Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij Finova al dan niet op declaratiebasis advies aan u verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.