FinovaVeelgestelde vragen over sparen

Waar kan ik op internet een overzicht vinden van actuele spaartarieven?
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een kijkje nemen op: www.spaarinformatie.nl

Wat is het depositogarantiestelsel?
Als een bank in de problemen raakt en niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, een vergunning heeft van De Nederlandsche Bank, dan treedt het depositogarantiestelsel in werking. Het garandeert op dit moment een bedrag van € 100.000 per persoon per bank (ongeacht het aantal spaarrekeningen). In het geval van een en-of rekening van twee personen geldt de garantie per persoon. Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op de internetsite van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).

Is deze garantie ook van toepassing voor de gelden die tijdens deze periode worden vastgezet, bijvoorbeeld in een spaardeposito eindigend na deze periode?
Nee, pas dus op met het vastzetten van de rente voor een lange periode. Mocht de hoogte van het garantiebedrag verlaagd worden en u heeft het geld langer vastgezet dan kunt u het veelal niet boetevrij opnemen om bijvoorbeeld tot herverdeling over te gaan.

Geldt het depositogarantiestelsel ook voor spaarrekeningen die zijn afgesloten voor een minderjarig kind?
Als de minderjarige zelf de rekeninghouder is, kan het kind aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Betreft het een rekening van een volwassen rekeninghouder ‘inzake’ het minderjarige kind, dan telt de spaarrekening mee voor de garantie van de volwassene/rekeninghouder.

Hoe weet ik of een bank een vergunning heeft en dus valt onder het “depositogarantiestelsel”?
U kunt die informatie terugvinden op de website van De Nederlandsche Bank

Wat is een achtergesteld deposito en valt die onder het depositogarantiestelsel?
Het zogenaamde “achtergesteld” deposito werd onder meer door de DSB Bank aangeboden. Het achtergesteld deposito biedt meestal een hogere rente dan een gewoon deposito, maar heeft als nadeel dat bij eventuele problemen de rekeninghouder achtergesteld is ten opzichte van andere schuldeisers zoals spaarderrekeninghouders, personeel en de Belastingdienst. Tegoeden in een achtergesteld deposito zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel. Een achtergesteld deposito wordt onder duidelijk voorbehoud verkocht en is daarnaast herkenbaar aan de hogere rente.