FinovaWijze van beleggen

U kunt gaan beleggen op verschillende manieren. Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • Execution only
  • Advies
  • Beheer

Execution only
Bij deze dienstverlening bent u volledig zelf verantwoordelijk voor alle beleggingsbeslissingen die u neemt. U geeft orders door aan de effecteninstelling, telefonisch of electronisch, en de effecteninstelling draagt zorg voor een adequate uitvoering.

Advies
Bij deze dienstverlening neemt u zelf de beleggingsbeslissing, maar wordt u daarbij ondersteund cq geadviseerd door een beleggingsadviseur van een effecteninstelling. Belangrijk is dat u de uiteindelijke beslissing neemt. Maar de beleggingsadviseur heeft weldegelijk de verantwoordelijkheid te beoordelen dat de transactie passend bij u is.

Vermogensbeheer
Bij deze dienstverlening geeft u de beleggingsbeslissing volledig uit handen aan de vermogensbeheerder. U kunt alle transacties volgen en minimaal ieder kwartaal wordt u uitgebreid geinformeerd omtrent de ontwikkelingen binnen uw vermogen.

Voor alle soorten van dienstverlening geldt dat een beleggingsprofiel wordt vastgelegd. Bij de dienstverlening van vermogensbeheer is dit het meest uitgebreid omdat daar de zorgplicht van de vermogensbeheerder het grootst is. Vooraf moet goed duidelijk zijn dat de diensten van de vermogensbeheerder passend zijn bij de verwachtingen van u als client. Dit om uiteindelijke teleurstellingen te voorkomen.