FinovaPortefeuilleopbouw

De samenstelling van een beleggingsportefeuille is afhankelijk van het risico- of beleggingsprofiel van de belegger.
Dit profiel wordt mede bepaald aan de hand van

de beleggingsdoelstelling,
de beleggingshorizon en
de houding ten aanzien van het nemen van risico’s.

Op basis van het risicoprofiel kan worden vastgesteld over welke beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, etc) het vermogen verdeeld zou kunnen worden, de zogenaamde asset allocatie. Met andere woorden, aan welke mandjes moet het geld worden toegewezen zodat een optimale mix de belegger in staat stelt zijn beleggingsdoelstellingen te realiseren. Het asset allocatie beleid moet dus de algemene doelstellingen van een belegger eerbiedigen, maar ook zijn/haar acceptatie van de fluctuaties (beleggingsrisico) in de diverse beleggingscategorieën.

De manier waarop het vermogen wordt gealloceerd over de verschillende beleggingscategorieën is de meest belangrijke beslissing die een belegger (en zijn adviseur) moet nemen. Deze verdeling bepaalt voor ongeveer 80% het uiteindelijke rendement. Andere factoren zoals de juiste aandelenselectie en markttiming spelen relatief bescheiden rollen.