Finova



Liquiditeiten

Contant (chartaal) geld is de meest liquide vorm van geld. Iedereen die geld heeft, heeft koopkracht. Door aankopen te doen, maak je direct gebruik van de koopkracht. Wordt er besloten om op een later tijdstip aankopen te doen, dan wordt het geld tijdelijk opzij gezet. Echter door inflatie (geldontwaarding) wordt het geld minder waard en is er dus koopkrachtverlies. In ruil voor het koopkrachtverlies wordt rente ontvangen. De meest liquide manier om koopkrachtverlies te compenseren is via direct opvraagbare spaarrekeningen. Het risico op het kwijt raken van het geld is zeer laag.

De spaarrekening is alom bekend. Over het saldo wat op de spaarrekening staat wordt rente vergoed. Rentes kunnen onderling verschillen. Een internetrekening levert iets meer op, omdat er minder kosten mee gemoeid zijn. Spaar- of termijndeposito’s zijn alweer iets minder liquide. Vaak wordt er een termijn afgesproken waarover het geld vaststaat. Omdat het geld minder liquide is, is de rentevergoeding in dat geval vaak hoger. Als het geld binnen de periode wordt opgenomen, dan wordt geen rente ontvangen of wordt een boete in rekening gebracht.