FinovaEdelmetalen


Deze beleggingscategorie bestaat uit goud, zilver, platina en palladium. Edele metalen hebben met kunstvoorwerpen gemeen dat de aankoop niet hoofdzakelijk winst ten doel heeft, maar ook andere doeleinden, zoals kijkgenot.

Edele metalen worden om twee redenen onderscheiden van andere beleggings-categorieën:

  1. is het aanbod van edele metalen gering.
  2. de opbrengst wordt bepaald door de waardestijging van het object. Doordat deze beleggingscategorie geen periodieke inkomsten oplevert, zijn de vraag- en aanbodverhoudingen prijsbepalend. Verschuivingen daarin kunnen tot aanzienlijke prijsbewegingen leiden, die deze categorie een instabiel karakter geven. Voorts dient bij de belegging in goud rekening te worden gehouden met het hoge minimumbedrag en de hoge technische kosten, zoals provisie-, verzekerings- en bewaarkosten.