FinovaAdviesproces

  • uitleggen aan de klant waarom het voor een goed beleggingsadvies belangrijk is een risicoprofiel te maken;
  • de benodigde informatie over de financiële positie, ervaring en doelstellingen van de klant boven tafel krijgen voor bepaling van het risicoprofiel van de klant;
  • de risicotolerantie van de klant in kaart brengen;
  • aan de klant uitleggen waarom deze informatie relevant is zodat hij de klant overtuigt van de noodzaak deze informatie te geven;
  • op basis van de verzamelde informatie vaststellen welk risicoprofiel op dit moment past bij de klant en onderbouwen waarom hij tot deze keuze is gekomen;
  • vaststellen welke vorm van dienstverlening past bij het profiel en de wensen van de klant en indien van toepassing doorverwijzen naar een ander type adviseur;
  • met argumenten onderbouwd aan de klant uitleggen waarom hij op basis van de verkregen informatie komt tot het beschreven risicoprofiel;
  • overeenstemming bereiken met de klant over het risicoprofiel zodat vaststaat dat de klant zich hierin herkent en de adviseur zijn advisering hierop kan baseren;
  • een concreet advies geven over welke modelportefeuille het beste aansluit bij het risicoprofiel en de wensen van de klant

Het hele proces van advisering is hieronder schematisch weergegeven.