FinovaAandelen


Aandelen zijn een gewilde investering. Niet voor niets, want vanuit een historisch perspectief zijn aandelen de beste belegging gebleken. Er zijn twee zeer belangrijke aspecten aan het beleggen in aandelen. De aandeelhouder is achtergesteld ten opzichte van andere bij een onderneming betrokken partijen. Werknemers, leveranciers, kredietverstrekkers en de fiscus gaan altijd voor. Pas als deze partijen hun deel hebben gekregen, ontstaat het verdienpotentieel voor de aandeelhouder, hetgeen overigens in het verleden een prima positie is gebleken.

Het tweede aspect aan het beleggen in aandelen is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders. Zelfs bij een faillissement kan er geen verhaal worden gedaan. Het vermogensverlies blijft beperkt tot de inleg.

Het aandelenkapitaal van een onderneming kan uit diverse soorten aandelen bestaan:

  1. Toonder of normale aandelen zijn de meest voorkomende vorm van directe participatie in het risicodragend vermogen van een onderneming. De aandeelhouder is in principe gerechtigd dividend te ontvangen, voor zover een onderneming dit ook uitkeert.
  2. Gecertificeerde aandelen zijn normale aandelen die wel dividendgerechtigd zijn maar waarvan het stemrecht is verwijderd. Het stemrecht resteert in een ‘Stichting Administratiekantoor’ welke veelal eigendom is van de uitgevende onderneming.
  3. Preferente aandelen zijn aandelen die zich onderscheiden van normale aandelen door de wijze waarop het dividend wordt berekend en uitbetaald. “Prefs” zijn een aparte klasse binnen het eigen vermogen van een onderneming en worden in verschillende vormen aangeboden.
    Onder internationale accountingregels (IFRS) behoren prefs tot het vreemde vermogen van een onderneming. Dit is ook de reden dat veel bedrijven momenteel de (cum-)prefs intrekken om zodoende de balansverhoudingen te herstellen.
  4. Prioriteitsaandelen zijn aandelen die niet via de beurs worden aangeboden of verhandeld. Deze aandelencategorie herbergt vaak de zeggenschap over een onderneming en wordt aangeboden aan een select aantal relaties of bijvoorbeeld een zelf opgezet administratiekantoor.

Kenmerken van beursgenoteerde aandelen

Kenmerken van beursgenoteerde aandelen

Kenmerk Voordeel
Potentie voor koersstijgingen De waarde van het aandeel kan stijgen indien het bedrijf goed rendeert
Dividendinkomen Dit geeft de mogelijkheid om extra inkomen te genereren, naast de kans op koersstijgingen. Koersstijgingen en dividendinkomen vormen samen het totale rendement
Actieve aandelenmarkt Aandelen kunnen snel worden gekocht en verkocht. Er is sprake van een liquide markt
Cumulatief (alleen bij prefs) Indien een dividendbetaling wordt opgeschort, wordt het automatisch achterstallig. Zodra er weer dividend uitgekeerd gaat worden, moeten eerst de achterstallig dividenden aan preferente aandeelhouders worden uitgekeerd
Dividendstijgingen Dit biedt beleggers de mogelijkheid om een compensatie te vinden voor inflatiestijgingen
Beleenbaar Aandelen worden beschouwd als goed onderpand voor leningen of financieringen
Combinatie met opties Dit biedt beleggers uitgebreidere mogelijkheden om het totale rendement te verhogen
Veel genoteerde aandelen Beleggers krijgen de mogelijkheid het risico in aandelen te beperken door de diversificeren. Het biedt tevens de mogelijkheid om portefeuilles af te stemmen op individuele behoeftes.