Zakelijk

Rechtsvormen voor ondernemers

Bij het starten van een onderneming zult u een rechtsvorm moeten kiezen. Van belang daarbij is uw beginsituatie. Gaat u alleen starten of een samenwerking aan? Hoeveel privévermogen neemt u mee en welk type belastingen worden geheven? Al deze zaken zijn van invloed op uw keuze. Uiteindelijk kunt u kiezen tussen verschillende rechtsvormen. Deze zijn onder te verdelen in rechtsvormen zonder en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Kenmerkend voor rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid is dat u met uw hele privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. U moet er rekening mee houden dat als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, uw echtgeno(o)t(e) dan ook volledig aansprakelijk zal zijn voor eventuele verliezen in de onderneming. Voorbeelden van rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn

  • de eenmanszaak (zonder personeel ZZP genoemd)
  • de Vennootschap onder Firma (VOF)

De BV en de Flex-BV zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon is zèlf drager van rechten en plichten. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer met een eigen B.V. in principe niet meer geld kan verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt. De ondernemer kan met de oprichting van een rechtspersoon het risico beperken dat hij in de privésfeer financieel aansprakelijk is.