Zakelijk

Veelgestelde vragen

Bent u als werkgever verplicht om aan de werknemers een pensioen toe te zeggen?
In principe niet, aangezien we in Nederland geen pensioenplicht kennen. Als uw bedrijf echter onder een CAO valt waar dit wel verplicht is, dan bent u als werkgever hiertoe wel verplicht. Op het moment dat u besluit een pensioen aan uw personeel toe te kennen, dan gelden er wel allerlei regels waaraan u als werkgever moet voldoen. Deze regels zijn er onder andere om ervoor te zorgen dat u de gedane pensioentoezegging nakomt.

Wat is het verschil tussen een waardevast en een welvaartsvast pensioen?
Pensioenaanspraken zijn waardevast als ze jaarlijks worden verhoogd met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen. Pensioenaanspraken zijn welvaartsvast als ze jaarlijks worden verhoogd met het percentage waarmee de lonen zijn gestegen.

Per wanneer is de pensioenvergunning verplicht?
De WFT-pensioenvergunning is verplicht per 1 januari 2014.

Ik heb een pensioenverzekering bij een verzekeringmaatschappij via een assurantiekantoor. Moeten zij een WFT-pensioenvergunning hebben?
Ja, een vergunning voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen is verplicht.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Wie informeert mij of mijn pensioenadviseur aan de vakbekwaamheidseisen voldoet?
Uw pensioenadviseur of de verzekeringmaatschappij informeert u hierover.

Ik heb een pensioenverzekering rechtstreeks bij een verzekeringmaatschappij. Dan is toch alles geregeld?
Ook een verzekeringmaatschappij dient aan de Leidraden van de AFM te voldoen. De verzekeringmaatschappij zal hiertoe aan u aanvullende vragen stellen. De beantwoording van deze vragen kan verstrekkende gevolgen voor u en uw personeel hebben. Advies is hierbij noodzakelijk.

Het kan dus zijn dat vanaf 1 januari 2014 mijn pensioenadviseur niet meer mijn pensioenzaken kan behandelen?
Dat klopt! Als uw pensioenadviseur geen WFT-pensioenvergunning heeft, dan gaat de polis rechtstreeks naar het beheer van de verzekeringsmaatschappij. Indien u de verzekeringsmaatschappij om advies vraagt, hangt het ervan af of deze qua capaciteit in staat is de advisering volgens de Leidraden van de AFM vorm te geven. Finova kan dit voor u oplossen. Zoek een pensioenadviseur die bij u past! Finova wil dit graag voor u zijn. De AFM heeft de brochure ‘Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig’. In deze brochure staan aandachtspunten die u inzicht geven in het pensioenadviestraject.  

-- splitter line - remove this to remove the split --

Het pensioen van mijn medewerkers is geregeld via een Pensioenfonds.
Als u tevreden bent is dat fijn. Als u ontevreden bent, zijn er toch mogelijkheden om bij het pensioenfonds weg te gaan. Laat u door Finova adviseren!

En als ik nou eens niks doe?
Dit is geen optie vanwege de grote financiële risico’s. Omdat de Leidraden van de AFM gevolgd moeten worden, onderzoekt de verzekeringmaatschappij (dit doen zij ook niet voor niets) of de pensioenregeling bij u past. Hierbij wordt uw medewerking gevraagd. Dit kan ertoe leiden dat een verzekeringsmaatschappij moet constateren dat de benodigde informatie ontbreekt om te kunnen onderzoeken of uw huidige pensioenregeling nog bij u past. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het pensioencontract worden beëindigd. Let wel: de pensioenverplichtingen van de werkgever naar het personeel blijven bestaan! Actie is noodzakelijk!

Moet ik wel blij zijn met deze ontwikkelingen?
‘Nieuwe pensioenregelingen’ zijn toekomstgericht en sluiten beter aan bij de wensen en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Door deze positieve ontwikkelingen laten wij de werkgever en werknemer zien dat een goede en haalbare pensioenvoorziening in de toekomst bereikbaar is. Insucare juicht een betere pensioenadvisering toe. Zorg voor verandering!