Zakelijk

Kosten van advies en bemiddeling

U krijgt onafhankelijk advies
Voor het adviseren over complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en levensverzekeringen, mag een financieel adviseur vanaf 1 januari 2013 alleen betaald worden door de klant en niet langer op provisiebasis werken. Doel is het transparanter maken van de kosten. Als klant ziet u wat het financiële product u netto kost en wat de advies- en bemiddelingskosten zijn. Deze systematiek wordt uitvoerig beschreven in de brochure die u onder downloads terug kunt vinden.  
Klanten krijgen een onafhankelijk advies in tegenstelling tot directe aanbieders zoals banken die alleen hun eigen producten verkopen. Finova gaat daadwerkelijk ‘shoppen’ voor de klant en laat zien bij welke aanbieder de klant het beste uit is. De financieel adviseur doet zelf zaken met geselecteerde partijen waarvan hij weet dat het goed zit met de prijs – prestatieverhouding. Klanten op hun beurt profiteren daarvan.

Advies- en bemiddelingskosten vooraf bekend
Bij complexe financiële producten weet u dus precies wat uw hypotheek, pensioen of levensverzekering netto gaat kosten en kunt u een objectieve vergelijking tussen verschillende aanbieders verwachten. De klant ontvangt daarnaast een aparte rekening voor de advies- en bemiddelingskosten. Finova zorgt altijd dat voordat de klant een besluit neemt om het advies wel of niet op te volgen, exact bekend is wat de kostenvergoeding zal zijn. Vaak wordt gewerkt met vaste advies- en bemiddelingsvergoedingen. Er zijn dus geen verrassingen achteraf.

Beter vergelijken
Ten opzichte van de oude situatie waarin provisie werd berekend bij complexe financiële producten zijn er bij Finova doorgaans geen prijsverschillen met het nieuwe systeem. De verzekeringspremies (van complexe financiële producten) gaan iets omlaag, omdat de provisie eruit is gehaald en de afsluitprovisie verdwijnt. Uit het verschil worden de advies- en bemiddelingskosten van de financieel adviseur betaald. De klant is in de regel niet duurder uit dan voorheen. Wel worden de kosten transparanter omdat de klant een rekening krijgt. In het begin is dat wennen, maar in de praktijk blijkt dat vele klanten deze werkwijze als zeer open ervaren, omdat ze beter kunnen vergelijken en zien waarvoor ze exact betalen.

-- splitter line - remove this to remove the split --


Hoe zit het dan met de kosten van advies- en bemiddeling bij niet-complexe producten zoals schadeverzekeringen
Provisie is een vergoeding die de financieel adviseur ontvangt van de aanbieder van het financiële product, zoals een bank- of verzekeringsmaatschappij, als vergoeding voor de gemaakte advies- en bemiddelingskosten. Het provisiebedrag is opgenomen in de premie en de klant ontvangt geen aparte factuur. Met name bij schadeverzekeringen blijft het provisiesysteem bestaan. Bij Finova werken wij bij particuliere schadeverzekeringen in principe op basis van provisie. Advies- en bemiddelingskosten zitten dan in de prijs van het product verdisonteerd en u ontvangt van ons dan geen factuur. Indien u dat wenst kunnen we ook een serviceabonnement schade met u afsluiten waarbij u naast een netto premie aan de verzekeraar voor een vast bedrag per maand op de diensten van Finova kunt rekenen.

In geval van bemiddeling in consumptief krediet, mogen wij uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening. Als u de rente hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan.