Zakelijk

Personenauto - Bestelauto - Vrachtauto

Voor uw motorrijtuigen zijn er verschillende verzekeringsvormen, of het nu gaat om een personenauto, bestel- of vrachtwagen: WA, WA/Beperkt Casco en de WA/Casco. Voor wagenparken bestaat recht op wagenparkkorting.

De WA-verzekering dekt schade die door uw toedoen (of op grond van wettelijke bepalingen), met uw auto en/of aangekoppelde aanhangwagen, aan anderen wordt toegebracht. Dat kan schade zijn aan zaken, maar ook schade die het gevolg is van het toebrengen van lichamelijk letsel. Zodra u een kenteken op naam heeft staan, bent u wettelijk verplicht uw motorrijtuig tegen dit risico te verzekeren.

De WA/Beperkt Casco dekking dekt naast het WA-risico ook schade aan uw auto door oorzaken als brand, diefstal, ruitbreuk, storm, hagel, overstroming en botsing met dieren / overstekend wild.

De WA/Casco verzekering (“all risks”) biedt een ruimere dekking dan de WA/Beperkt Casco verzekering. Naast eerder genoemde dekkingen biedt de WA/Casco verzekering tevens dekking voor schade door andere van buiten komende oorzaken zoals een aanrijding.

Ook voor uw landmaterieel (heftrucks, shovels, etc.) bent u verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Ook hierbij bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een uitgebreidere dekkingsvorm.