Zakelijk

Ongevallen inzittenden

Een ongevallen in- of opzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden van de auto of opzittende van de motor.
De schadeverzekering voor inzittenden dekt zowel letsel als materiële schade. Het verzekerde bedrag is vaak hoger dan bij een ongevallen inzittendenverzekering.