Zakelijk

Goederen

De transportverzekering of transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport, waaronder het laden en lossen.
De dekkingsmogelijkheden van de transportverzekering zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.
De dekking van de transportverzekering begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde lading in de opslagplaats wordt opgepakt en eindigt op het moment dat de lading is aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare transportverzekeringen zijn de all-riskdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met naam genoemde gevaren).