Zakelijk

Inventaris - Goederen

Naast schade aan het bedrijfsgebouw kan ook schade ontstaan aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn. De inventaris-/goederenverzekering verzekert de gehele bedrijfsinventaris tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.