Zakelijk

Glas

Op de glasverzekering worden alle tot lichtdoorlating dienende ruiten in de buitengevel verzekerd tegen het risico van breuk door welke oorzaak dan ook. Tevens zijn de kosten voor noodvoorzieningen ook te verzekeren. Naast ruiten in de buitengevel kan ook glas in binnenwanden en glas van vitrines en toonbanken verzekerd worden.