Zakelijk

Gebouw(en)

Met de gebouwenverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van schade aan uw gebouwen. Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Gebouwen zijn in het algemeen verzekerd op herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.