Zakelijk

Wegam

Indien uw werknemers tijdens werktijd betrokken raken bij een ongeval, dan bent u aansprakelijk. De Wegamverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims. Voor letselschade, inkomensschade en smartengeld worden vaak enorme bedragen geclaimd. De Wegamverzekering biedt dekking in deze situaties. De verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen. De Wegamverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) en Ongevallen(-inzittenden)verzekering. De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder. Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn en de dekking is kentekengerelateerd.