Zakelijk

Recontructiekosten

Als u een bedrijfsschade hebt gehad, moet u vaak extra kosten maken om administratieve bescheiden, archiefstukken, ontwerpen, tekeningen e.d. te reconstrueren. Dat kan om aanzienlijke kosten gaan. Hiervoor bestaat een reconstructiekostenverzekering. Deze is vooral noodzakelijk voor bedrijven met een min of meer administratieve inslag, architecten en ontwerpbureaus e.d.

Deze reconstructiekostenverzekering dekt de kosten die u moet maken om de verloren gegane zaken te reconstrueren. Denk daarbij aan:

  • Salarissen aan extra personeel, eventueel vermeerderd met bonussen voor overwerk, evenals salarissen aan eigen personeel in verband met overwerk
  • Extra kosten voor verwarming, verlichting, water, telefoon en dergelijke
  • Extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane gegevens als documenten, boeken, etc.
  • Huur van tijdelijk in gebruik genomen ruimte(n) en inrichting ten gevolge van de door de ramp veroorzaakte onbruikbaarheid van de afdeling(en) alsmede diverse belastingen in verband hiermee extra kosten verbonden aan het herstel en/of opnieuw vervaardigen van de ten gevolge van de ramp geheel of gedeeltelijk vernietigde apparatuur en dergelijke voorzover deze extra kosten een versnelde levering mogelijk maken
  • Extra vrachtkosten en in het algemeen die kosten welke rechtstreeks met de reconstructie van de vernietigde of beschadigde apparatuur verband houden en kosten voor het overbrengen van apparatuur, inventaris, materiaal enz. van de oude naar de tijdelijk in gebruik genomen ruimte(n) en omgekeerd.