Zakelijk

Collectieve ongevallen

Met de Collectieve Ongevallenverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van uw werknemer na een ernstig ongeval.
De Collectieve Ongevallenverzekering kent twee varianten:

  • Verzekering met vaste verzekerde bedragen (kapitaal)
  • Verzekering met verzekerde bedragen op basis van het jaarloon van de werknemer (loonsom)

U kunt bij onze Collectieve Ongevallenverzekering zelf de dekking bepalen. U kunt kiezen voor:

  •  Een 24-uursdekking
  • Een dekking alleen geldig tijdens het werk, uit te breiden voor woon-werkverkeer

De uitkering komt ten goede aan de verzekerde, zijn nabestaanden of aan u als werkgever; de keuze is aan u. Voor u als werkgever kunnen (deels) de financiele gevolgen worden opgevangen. Zoals een hogere WGA-premie door arbeidsongeschiktheid, of de kosten die u moet maken voor vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer

Met een Collectieve ongevallenverzekering biedt u uw werknemers de zekerheid dat u goede financiële voorzieningen heeft getroffen als hen iets overkomt. Daarmee kunt u goed personeel vinden en binden. U kunt ervoor kiezen de premie voor de Collectieve ongevallenverzekering te delen met uw werknemers. U kunt de premie ook volledig zelf betalen.

Fiscaal aftrekbaar
De premies voor de Collectieve ongevallenverzekering kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. De uitkeringen zijn belast tot maximaal 52%.