Zakelijk

Bedrijfsschade

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering waarborgt in zo'n geval de continuiteit van uw bedrijf. De Bedrijfsschadeverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering. Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers.Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming.

Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd. Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt. De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld:

 • brand, ontploffing,
 • blikseminslag
 • stormschade
 • waterschade
 • inbraak
 • aanrijding/aanvaring
 • straatafzetting
 • het wegvallen van stroom- of watervoorziening

De Bedrijfsschadeverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen. En dat zijn dus bijna alle bedrijven in alle sectoren. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Vaak wordt een termijn van 52 weken gehanteerd. De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen. Daarom wordt de increase-/decreaseclausule op de polis opgenomen:

-- splitter line - remove this to remove the split --

Increaseclausule:
hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt.

Decreaseclausule:
Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.

De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

 • de hoogte van de verzekerde som
 • de uitkeringstermijn
 • de dekking
 • genomen preventiemaatregelen
 • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

Bijna altijd brengen wij de Bedrijfsschadeverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie.