Zakelijk

Onderneming

Voordat u gaat starten met ondernemen, dient u een rechtsvorm te kiezen. Voor ondernemingen zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. De rechtsvorm bepaalt onder meer de aansprakelijkheid en fiscale positie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechtsvormen zonder en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

  • de eigenaar is met zijn privé-vermogen aansprakelijk
  • de onderneming heeft geen zelfstandige rechten en plichten
  • er is geen onderscheid tussen zakelijk en privé-vermogen

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

  • de eigenaar is met zijn privé-vermogen in principe niet aansprakelijk
  • de onderneming heeft zelfstandige rechten en plichten

De keuze tussen een rechtsvorm zonder of met rechtspersoonlijkheid hangt van diverse factoren af. Voor startende ondernemers zijn voornamelijk de eenmanszaak (ZZP), vennootschap onder firma en besloten vennootschap van belang. Onder "informatie" vindt u een beschrijving per rechtsvorm.