Zakelijk

Zelfstandig ondernemer

Het begrip DGA is bij veel mensen wel bekend. Het staat voor directeur-grootaandeelhouder. In de wettelijke regels is het echter niet altijd even duidelijk wie er eigenlijk de DGA is. De Wet op de inkomstenbelasting definieert de DGA anders dan de Pensioenwet. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillen. Ook voor de verschillende werknemersverzekeringen is het praktisch als de DGA weet, dat hij DGA is en geen werknemer. Is de DGA namelijk geen werknemer, dan ontvangt hij geen uitkering bij ziekte, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. De DGA moet in dat geval zelf voorzieningen treffen.

Advies
Finova kan u op maat adviseren over uw situatie en weet welke voorzieningen u kunt treffen om in het ergste geval niet te hoeven terugvallen op de Bijstandswet.