Zakelijk

Zelfstandig en zwanger

Sinds 4 juni 2008 hebben vrouwelijke zelfstandigen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering uit deze ' Zelfstandig en Zwanger-regeling' (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering, maar is nooit hoger dan het wettelijk minimumloon. Met de regeling wil de regering voorkomen dat vrouwelijke ondernemers te lang doorwerken tijdens de zwangerschap en na hun bevalling te snel weer beginnen. Toch is er een groot verschil met de financiële regeling voor zwangere werknemers. Een zwangere zelfstandige ontvangt maximaal dus 1.684,80 euro bruto per maand (wettelijk minimumloon per 1 januari 2021). Iemand in loondienst die met zwangerschapsverlof gaat kan van de overheid drie maal zoveel ontvangen. Dat is dus geen vetpot voor vrouwelijke ondernemers, maar dat geldt eigenlijk voor alle voorzieningen voor alle zelfstandigen. Ondernemers zijn zoals u weet, zeker als het gaat om inkomensondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, vrijwel volledig op zichzelf aangewezen. Als u het risico op inkomensverlies wilt afdekken, is het verstandig om zelf een verzekering af te sluiten. Er zijn verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die een prima dekking bieden tegen een redelijke premie. Bovendien bepaalt u voor een belangrijk deel zelf in welke mate u verzekerd bent en hoe hoog de premie is. U heeft de keuze in wachttijd, arbeidsongeschiktheidscriterium en hoogte van de uitkering. Die factoren bepalen de dekking en de kosten. De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarbij fiscaal op te voeren als bedrijfskosten.