Zakelijk

Hoe wordt de winst belast?

Als natuurlijk persoon (ondernemer) moet u inkomstenbelasting betalen. Boven de 68.508 euro (2018) aan belastbaar inkomen moet u 51,95% betalen. Als prive ondernemer heeft u wel een paar extra aftrekposten:

 • zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek is een bedrag (€ 6.670 (2021)) dat een ondernemer, onder bepaalde voorwaarden, in mindering mag brengen op zijn fiscale winst. De zelfstandigenaftrek is zodoende géén heffingskorting – deze mogen in mindering op de te betalen belasting worden gebracht –, maar een winstverlaging. Hoe groot het belastingvoordeel als gevolg van de zelfstandigenaftrek daadwerkelijk is, uitgedrukt in een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting, hangt zodoende af van het marginale belastingtarief dat voor de betreffende ondernemer geldt. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met zo’n €250 verlaagd, van €7.030 in 2020 naar €5.000 in 2028.
 • startersaftrek
  Startende ondernemers hebben niet alleen recht op de zelfstandigenaftrek, maar ook op de startersaftrek. Formeel, is de startersaftrek overigens een verhoging van de zelfstandigenaftrek, dus geen zelfstandige aftrekpost. Deze aftrek bedraagt € 2.123. De totale zelfstandigenaftrek is voor startende ondernemers zodoende gelijk aan € 9.403. 
  De voorwaarden voor een startersaftrek zijn in de Wet Inkomstenbelasting ingewikkeld geformuleerd, maar in de praktijk komt het er doorgaans op neer dat een ondernemer gedurende zijn eerste vijf jaren maximaal drie keer gebruikmaakt van de startersaftrek. MKB vrijstelling.

 • De MKB-winstvrijstelling
  Dit is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van de onderneming.  Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken uit hun onderneming, ongeacht het aantal uur dat ze in de zaak stoppen. Sinds 2010 hoeft er voor deze regeling niet meer voldaan te worden aan het urencriterium van 1225 uur. Samengevat: de MKB-winstvrijstelling verlaagt de winst zodat er uiteindelijk minder belasting betaald hoeft te worden. Dankzij deze vrijstelling mag er een percentage van de winst afgetrokken worden, nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek en de toevoeging van de Fiscale Oudedagsreserve  (FOR). Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is ondernemen en winst maken. Het percentage wordt door de Belastingdienst incidenteel aangepast. Voor 2021 is de vrijstelling vastgesteld op 14 procent van de winst. Onder de ondernemersaftrek vallen de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de stakingsaftrek. 
 • De Fiscale Oudedagsreserve
  Als u pensioen wilt opbouwen en daarbij liever geen geld wilt onttrekken aan de onderneming, kunt u ervoor kiezen om een deel van de winst te reserveren voor een fiscale oudedagreserve (FOR). Het vormen van een oudedagsreserve betekent overigens niet dat ju daadwerkelijk geld opzij zet. Deze regeling geeft slechts uitstel van belastingheffing over dat specifieke deel van de winst. Op korte termijn levert dat een belastingvoordeel op, maar vergeet niet dat wanneer u met pensioen gaat, u alsnog geld verschuldigd bent aan de fiscus. In 2021 bedraagt toevoeging aan de oudedagsreserve maximaal 9,44 % van de winst, met een maximum van € 9.395. Dit maximum wordt dus bereikt bij een winst van 99.523 euro, in andere gevallen is de jaarlijkse oudedagsreserve lager.