Zakelijk

Aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Ook de directeur is in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de BV. Echter, ingeval van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad kan de directeur aansprakelijk worden gesteld. Als je de boekhouding niet in orde hebt, de jaarrekening niet of niet tijdig deponeert of niet tijdig betalingsonmacht aan de Belastingdienst en bedrijfsvereniging meldt, kan je als directeur in het kader van onbehoorlijk bestuur aansprakelijkheid worden gesteld voor tekorten van de BV.