Zakelijk

Veelgestelde vragen

Heeft een DGA die zwanger is recht op een uitkering?
De vrouwelijke DGA (die niet als werknemer is aan te merken) kan sinds 4 juni 2008 aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van de DGA of het aantal uren dat zij in het voorafgaande jaar werkte. Werkte ze ten minste 1.225 uur, dan bedraagt de uitkering gedurende 16 weken maximaal 100% van het brutominimumloon. Werkte ze minder dan 1.225 uur, dan is de uitkering afhankelijk van het verdiende inkomen (maar nooit meer dan het minimumloon). Het UWV verstrekt deze uitkering op aanvraag. Er wordt geen premie voor geheven. Voor een aanvullende uitkering tijdens de zwangerschap is de DGA aangewezen op een particuliere AOV. Dat geldt ook voor een mogelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van de zwangerschap.

Is de Pensioenwet ook van toepassing voor de DGA?
Nee, in principe niet. Alle DGA’s die reeds een pensioenregelingen hebben op 1 januari 2007 hebben een keuzemogelijkheid voor het verzekerd pensioen of zij onder de Pensioenwet wensen te vallen of niet. Voor de ‘nieuwe’ DGA geldt automatisch dat deze buiten de Pensioenwet valt.

Is het invullen van een gezondheidsverklaring verplicht voor deelname aan de pensioenregeling?
Ja, in tegenstelling tot een gewone werknemer kan aan de directeur-grootaandeelhouder worden verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen met betrekking tot deelname aan de pensioenregeling. Gezondheidsrisico’s kunnen leiden tot een hogere premie.

-- splitter line - remove this to remove the split --Mag een DGA pensioen opbouwen over variabele beloningsbestanddelen?
Ja, pensioen opbouw over variabele beloningsbestanddelen is mogelijk, mits het maar op een andere manier dan volgens het eindloonstelsel plaatsvindt. Pensioenopbouw over variabele beloningsbestanddelen is dus mogelijk via een middelloonregeling of beschikbare premieregeling?