Zakelijk

DGA en de volkverzekeringen

De DGA zien we ook in het stelsel van de sociale verzekeringen. Een DGA is, net als alle andere ingezetenen in Nederland, verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Dit betekent dat hij voor deze verzekeringen (behoudens de AKW die uit de belastingopbrengst wordt gefinancierd) premies verschuldigd is en dat hij in voorkomende gevallen aanspraak kan maken op uitkeringen of verstrekkingen op basis van die wetten. Ook voor een DGA geldt de algemene verplichting om minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.