Zakelijk

DGA en arbeidsongeschiktheid

Per 1 augustus 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers, beroepsbeoefenaren, DGA’s en meewerkende echtgenoten niet meer kunnen terugvallen op een wettelijke voorziening bij arbeidsongeschiktheid. De WIA geldt immers uitsluitend voor werknemers. Het risico van arbeidsongeschiktheid is echter goed te verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De DGA heeft twee mogelijkheden om een AOV te sluiten:

Privé
Als de DGA de AOV prive sluit, staat daar vaak een inkomencompensatie van de BV tegenover. Daar zijn twee mogelijkheden voor:

  • Extra salaris
  • Dividenduitkering ter grootte van de AOV-premie

Het gebeurt ook wel dat er geen compensatie plaatsvindt.

Voordelen Privé
De totale belastingdruk is in deze varianten anders. De betaalde premie is altijd voor de DGA aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkeringen zijn bij hem of haar progressief belast. Bij faillissement of beslag loopt de DGA niet het risico dat zijn inkomensvoorziening in gevaar wordt gebracht.

AOV via de BV
Bij het sluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden:

  • De BV is verzekeringnemer en begunstigde
  • De BV is verzekering en de DGA begunstigde

Bij beide varianten is de totale belastingdruk gelijk. De betaalde premie is voor de BV aftrekbaar. Bij de DGA is de uitkering altijd progressief belast voor de inkomenstenbelasting.

Voordelen via de BV
Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder adminisatratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen.
Het voordeel van de DGA als begunstigde is dat er geen risico is dat de loondoorbetaling in gevaar komt bij faillissement en/of beslag.