Particulieren

Links

www.allesoververzekeren.nl
De site van het Verbond van Verzekeraars met veel informatie voor de consument

www.schadegarant.nl
Alle informatie over schadeafwikkeling via geselecteerde autoschadeherstelbedrijven 

RDW (raadplegen voertuiggegevens)
Op deze site kunt u aan de hand van een kenteken de voertuiggegevens opzoeken.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van de in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Op deze website is informatie te vinden over de verschillende facetten van verzekeren en over de activiteiten die het Verbond als belangenbehartiger onderneemt.

 

-- splitter line - remove this to remove the split --

Waarborgfonds
Het Waarborgfonds Motorverkeer is bijna vijftig jaar geleden opgericht. Het doel van het Waarborgfonds is een vangnet te zijn voor mensen die door een ongeluk in het verkeer schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.
Denk daarbij aan schade die is veroorzaakt door onbekend gebleven weggebruikers, of door onverzekerde weggebruikers. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan voor vergoeding door het fonds in aanmerking komen.
Schade die niet is ontstaan door toedoen van een motorvoertuig, bijvoorbeeld wanneer sprake is van vandalisme, wordt niet door het Waarborgfonds Motorverkeer vergoed.
In de brochure schade algemeen vind u alle informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer, de voorwaarden en de stappen die u moet doorlopen als u een beroep wilt doen op het waarborgfonds.
In de brochure letselschade vindt u alle informatie, voorwaarden en stappen die u moet doorlopen wanneer u lichamelijk letsel hebt opgelopen, en de kosten niet normaal kunnen worden vergoed omdat de veroorzaker niet verzekerd is of onbekend omdat hij/zij is doorgereden.