Particulieren

Tips & Trucs

 • Wettelijk is geregeld dat verzwijging of het geven van verkeerde voorstelling van zaken een verzekering nietig maakt. Als kandidaat-verzekerde heeft u een meldingsplicht. Het is daarom van het grootste belang bij het aangaan van de verzekering een volledig antwoord te geven op de gestelde vragen en informatie die van belang kan zijn voor het acceptatietraject volledig vrij te geven. Ook indien gedurende de loop van de verzekeringsovereenkomst zich wijzigingen voordoen die betrekking hebben op het gebruik of de aard van het verzekerd object is het verstandig de wijziging aan de verzekeraar kenbaar te maken.
 • Bij veel verzekeraars is het mogelijk om bij bundeling van de verschillende particuliere verzekeringen in een pakket te komen tot de zogenaamde pakketkorting. Door meer verzekeringen in het pakket onder te brengen worden kortingen op de premie verstrekt die kunnen oplopen tot wel 12%.
 • Ogenschijnlijk zijn de premies bij direct writers vaak iets lager dan de premies die u ziet bij de verzekeraars die met tussenpersonen werken. Belangrijk punt van aandacht is echter de inspanning die de tussenpersoon voor u verricht bij aanvraag, schade e.d.
 • De premie voor een beperkte cascoverzekering van een auto of motor wordt over het algemeen vastgesteld op basis van de dagwaarde van het verzekerd object. Omdat die dagwaarde jaarlijks daalt is het aan te raden periodiek na te gaan of het verzekerd bedrag niet te hoog is ten opzichte van de waarde van de auto of motor.

-- splitter line - remove this to remove the split --

 

 • Verzekerde bedragen bij brandverzekeringen kunnen door prijsontwikkelingen snel achterlopen bij de werkelijke waarde. Het sluiten van een verzekering met garantie tegen onderverzekering is daarom zeer aan te bevelen. Minimaal moet worden gekozen voor een indexering op de verzekerde sommen.
 • De gezinsrechtsbijstandverzekering wordt meestal aangeboden zonder uitsluitingen ten aanzien van de verzekerde rubrieken. Als u bijvoorbeeld geen auto of motor heeft kan aanzienlijk premievoordeel worden behaald door de rubriek verkeer uit te sluiten.
 • Bij schadeafwikkeling wordt vaak op meer punten gelet dan u in eerste instantie zult vermoeden. Juist daarom is het aan te bevelen om alle voorhanden zijnde informatie aan te verzekeraar te leveren. Omdat vaak de waarde van een beschadigd of verloren gegaan object moet worden aangetoond is het bewaren en van aankoopnota’s verstandig.
 • Maak bij schade (overzichts)foto’s van het beschadigde object en de omgeving.
 • Bij autoschade is het vaak verstandig gebruik te maken van bijvoorbeeld een schadegarant herstelbedrijf. Veelal wordt uw eigen risico verlaagd en heeft u recht op gratis vervangend vervoer.
 • Bij autoschade met een motorvoertuig waarbij de tegenpartij zonder melding doorrijdt is verhaal via het Waarborgfonds pas mogelijk indien u meerdere getuigen heeft.
 • Een enkele verzekeraar in Nederland hanteert bij verkeersverzekeringen een NO-BLAME regeling. Door die regeling is er geen terugval in premiekorting bij een schade waaraan u niets kunt doen en er geen aanwijsbare veroorzaker is (denk aan een parkeerschade op het terrein voor de supermarkt). Laat u hierover door ons adviseren.