Particulieren

Schadeverzekeringen en de fiscus

Wie een schadeverzekering heeft en hiervoor premie moet betalen is ook verplicht tot het afdragen van belasting, in dit geval is dat de assurantiebelasting. Het percentage dat moet worden afgedragen is in Nederland geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Sinds 2014 is dit 21%.

Voor nagenoeg alle particuliere schadeverzekeringen geldt dat er geen mogelijkheid is om premie af te trekken van de belasting. Uitzondering hierop is de woonlastenverzekering. Indien u op deze verzekering de hypotheek- of huurlasten verzekert, is de betaalde premie of koopsom als uitgave voor inkomensvoorzieningen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dus een groot deel van de premie of koopsom. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan dit oplopen tot wel 52%. De uitkeringen zijn dan wel als inkomen belast in box 1. De premie of koopsom voor de eventuele werkloosheidsdekking is niet aftrekbaar.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Welke verzekeringen zijn vrijgesteld van de assurantiebelasting?

Je betaalt niet over alle verzekeringen assurantiebelasting. De soorten verzekeringen die hiervan zijn vrijgesteld zijn:

  • Zorgverzekering/ziektekostenverzekering
  • Levensverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Werkloosheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Invaliditeitsverzekering
  • Transportverzekering
  • Herverzekeringen
  • Exportkredietverzekeringen

Ook andere soorten verzekering die je afsluit in verband met mogelijk overlijden of gezondheid vallen hier buiten.