Particulieren

Recreatie

Vanwege onze toegenomen vrije tijd en vrije tijdsbestedingen zijn er door de verzekeringsbranche diverse producten ontwikkeld die zekerheid kunnen bieden bij de vrije tijdsbesteding.
De bekendste daarvan is de reisverzekering, maar ook de oldtimerpolis en de caravanverzekering zijn sprekende voorbeelden van een recreatieverzekering.

De reisverzekering bestaat in diverse varianten. Van oudsher is de aflopende reisverzekering gebruikt. Die verzekering dekt genoemde evenementen vanaf het moment van sluiten van de verzekering tot het einde van de geplande reis. Daarna wordt de polis beëindigd. Een uitgebreide variant is de doorlopende reisverzekering. Deze verzekering kent geen onherroepelijke einddatum maar is zoals de naam doet vermoeden doorlopend. De verzekering is bedoeld voor de klant die meerdere malen per jaar op reis gaat en dan niet telkens een nieuw aflopende verzekering behoeft te sluiten. De doorlopende reisverzekering kent veelal een standaard dekkingsgebied (Europa en landen rond de Middellandse Zee) maar is ook uitbreidbaar naar werelddekking. De standaard reisduur is meestentijds 60 dagen. Verlengingen tot 180 dagen zijn mogelijk. De dekking van de doorlopende reisverzekering varieert van summier tot zeer uitgebreid. De verschillende verzekeraars hebben hun eigen pakketten met ook weer verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Tot de meest voorkomende dekkingen behoren schade ontstaan aan bagage, extra reis- of verblijfkosten als gevolg van ziekte of ongeval en extra te maken kosten voor geneeskundige kosten of extra kosten door pech onderweg. Een belangrijke mogelijke uitbreiding is voorts nog de annuleringsdekking die in meerdere vormen kan worden bijverzekerd. Aandachtspunt bij de reisverzekering is de schadeafwikkeling. Het claimgedrag van vele verzekerden heeft er bij verzekeraars toe geleid dat een schadeclaim uiterst zorgvuldig wordt beoordeeld. Er zal vaker dan normaal om extra bewijsmateriaal worden verzocht. Het verdient dan ook aanbeveling om bij schade een goed gedocumenteerde schademelding in te dienen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De verzekering voor oldtimers is feitelijk een afgeleide van de verplichte WA auto- of motorverzekering. Door het beperkte gebruik van het verzekerd belang is vaak voor de wettelijk vereiste WA-dekking een beperkt bedrag aan premie verschuldigd. Het is eventueel mogelijk de cascodekking bij te sluiten maar dan is vrijwel altijd een taxatie door deskundigen van het verzekerd object vereist. De premiehoogte varieert per object en getaxeerde waarde.

De caravanverzekering is veelal afgestemd op het gebruik van de caravan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de tour- en stacaravan. Er is mogelijkheid tot het sluiten van verschillende dekkingen, van de simpele brand/diefstal dekking tot een vrijwel alles omvattende all riskdekking. De premievaststelling vindt plaats met de waarde van de caravan als leidraad. Uiteraard is de tarifering voor de stacaravan wat gunstiger dan die voor de toercaraven. Extra’s als voortenten, inventaris etc. zijn bijna altijd meeverzekerd. Verhuurde caravans en caravans die permanent worden bewoond zijn vrijwel altijd uitgesloten van dekking.

Naast de genoemde reis-, old timer- en caravanverzekering biedt de verzekeringsbranche nog tal van gespecialiseerde verzekeringen aan voor zaken die met recreatie te maken hebben. Denkt u daarbij aan verzekeringen voor pleziervaartuigen, kampeerauto’s, old timer bromfietsen, hobbytractoren, sportuitrustingen, paarden en paardensportartikelen etc. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden.