Particulieren

Recht en plicht

In deze categorie vallen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de rechtsbijstandverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt u zekerheid bij kleine en grote schades waarvoor u als particulier aansprakelijk wordt gesteld. Over het algemeen kan voor het verzekerd bedrag een keuze worden gemaakt uit een aantal standaard opties. De meest voorkomende verzekerde bedragen zijn €1.250.000,-- of        €2.500.000,--. Verzekerd zijn de verzekeringnemer en zijn gezinsleden. Door verschillende verzekeraars worden verzekeringen aangeboden met meer of minder uitgebreide dekkingen. Op de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen is gedekt alle schade aan zaken van derden en personen die niet opzettelijk door een verzekerde persoon is veroorzaakt. Veelal zijn er beperkingen in de schadevergoeding als het gaat om schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst of schade aan zaken die verzekerde onder zich heeft. Schadevergoeding vindt over het algemeen rechtstreeks aan de benadeelde plaats en pas nadat de benadeelde u als verzekerde schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld. De premiestelling is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag en de gezinssamenstelling.

De rechtsbijstandverzekering biedt u dekking tegen de kosten van juridische bijstand die u moet maken wanneer u betrokken raakt bij een juridisch conflict op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk of verkeer. Door de verschillende aanbieders wordt de dekking vaak modulair aangeboden, zodat u rubrieken waarvoor u geen dekking nodig heeft ook niet behoeft te verzekeren. De uitvoering van de rechtsbijstanddekking is door de meeste verzekeraars in Nederland neergelegd bij gespecialiseerde partijen als SRK of DAS rechtsbijstand. Er is hierdoor bij schade geen sprake van directe uitbetaling van schadepenningen, de dekking bestaat uit de levering van juridische bijstand door de gespecialiseerde partij. Er is wel een vergoeding voor externe kosten mogelijk, d.w.z. de kosten die naast de uitvoerder van rechtsbijstand worden gemaakt voor externe specialisten. Denkt u daarbij aan specialisten op het gebied van specifiek recht zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht of een mediator. De vergoeding voor externe kosten is meestal aan een maximum gebonden. Voor de premieberekening van een rechtsbijstandverzekering is het aantal verzekerde rubrieken en de gezinssamenstelling van belang.