Particulieren

Inkomen en medische kosten

Voor het verzekeren van inkomen en medische kosten zijn diverse verzekeringsproducten op de markt. De bekendste is natuurlijk de zorgverzekering.

De zorgverzekering: iedereen die van rechtswege AWBZ-verzekerd is, is verplicht de basisverzekering af te sluiten. Er gelden slechts twee uitzonderingen: gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst. Vele Nederlandse verzekeraars bieden een breed assortiment aan ziektekostenproducten, waaronder naast de verplichte basisverzekering een veelheid aan aanvullende dekkingen. Het uitgangspunt is meestal afstemming op de gemiddelde klant met ruime aanvullende mogelijkheden in de vorm van extra te verzekeren pakketten. Varianten zijn er van een standaard verplichte basisdekking van de meest noodzakelijke risico’s tot een zeer luxe dekking met vele extra’s. Voor de basisdekking kennen de verzekeraars een acceptatieplicht, voor aanvullende dekkingen is vrijwel altijd nadere medische acceptatie noodzakelijk. Die acceptatie kan in veel gevallen plaatsvinden na levering van een gezondheidsverklaring op papier, voor de meer uitgebreide aanvullingen kan medische keuring een vereiste zijn. Ten aanzien van de schadevergoeding zijn er feitelijk twee varianten, de restitutie- en natura polis. Uitgangspunt is bij de restitutiepolis is dat nota’s door de verzekerde worden gedeclareerd bij de verzekeraar, bij de naturepolis wordt de zorg vaak verleend door zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten. Zorgverzekeraars ontpoppen zich meer en meer als totaalaanbieders in de markt. Er is niet alleen sprake van verzekeren, maar ook bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling is een taak die verzekeraars in toenemende mate op zich nemen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Op het gebied van inkomensverlies hebben verzekeraars zich vooral toegelegd op hiaten die in de loop der tijd door beperking van de sociale zekerheid zijn ontstaan. Vaak betreft het verzekeringen die collectief door de werkgever worden aangeboden. Een verzekering om inkomensverlies te dekken die wel onder de noemer particuliere verzekering valt is de woonlastenverzekering of woonlasten AOV. Bij deze verzekering wordt inkomensverlies als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid gedekt. De verzekering keert namelijk maandelijks een bedrag uit waarmee de woonlasten, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden opgevangen. Enkele verzekeraars in Nederland bieden een combinatiepolis aan waarmee niet alleen het inkomensverlies na arbeidongeschiktheid maar ook na onvrijwillige werkloosheid geheel of gedeeltelijk wordt gedekt. De woonlastenverzekering kan tegen reguliere premiebetaling worden gesloten, echter ook betaling van een eenmalige koopsom is een veel voorkomende vorm. Vooral in combinatie met het sluiten van een hypotheek is de woonlastenverzekering tegen koopsom een populair product.