Particulieren

Eigen risico

Op veel verzekeringen is een eigen risico van toepassing. Het eigen risico is een vast bedrag of percentage van de verzekerde som dat bij een eventuele schade door verzekerde zelf wordt gedragen. Voorbeeld: bij een gedekte schade van € 750,-- met een eigen risico van € 150,-- krijgt de verzekerde als schadevergoeding € 600,-- uitgekeerd. Het doel van het eigen risico is om geregeld voorkomende kleinere schades buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar te houden.

Bij veel verzekeringen is een standaard eigen risico van toepassing. Vaak is het mogelijk om het eigen risico te verhogen, wat dan een gunstig effect heeft op de hoogte van de premie (hoger eigen risico = lagere premie). Ook is het bij verschillende moderne inboedel en opstalverzekeringen mogelijk om het eigen risico af te kopen, waardoor bij schade de totale gedekte som zonder inhouding wordt vergoed.

Bij verkeersverzekeringen is het gebruikelijk om het standaard eigen risico ad. € 150,-- te halveren indien voor schadeherstel gebruik wordt gemaakt van geselecteerde schadeherstelbedrijven.