Particulieren

Downloads

  • Herbouwwaardemeter 2018
    De Herbouwwaardemeter woningen van het Verbond van Verzekeraars is een niet-bindend hulpmiddel ten behoeve van verzekeraars en assurantie-adviseurs voor snelle, eenvoudige en globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van woningen.

  • Inboedelwaardemeter 2016
    De Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen. De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel, dat door het Verbond geheel vrijblijvend ter beschikking wordt gesteld. Deze Inboedelwaardemeter kan worden gehanteerd door verzekeraars en assurantietussenpersonen om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van inboedels vast te (laten) stellen. De vernieuwde Inboedelwaardemeter is het resultaat van grondig onderzoek enanalyse door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, waarbij ruim ruim 750 huishoudens betrokken zijn geweest. Tot en met 2016 gaf het Verbond van Verzekeraars de Inboedelwaardemeter uit. Per 2017 wordt deze waardemeter niet meer uitgegeven. 

-- splitter line - remove this to remove the split --

Onderstaand treft u een lijst met schadeformulieren van diverse maatschappijen. Eerst vindt u een Europees schadeformulier om schade met de auto te melden, daarna vindt u een aantal algemene schadeformulieren, waarmee u bijvoorbeeld schade aan de opstal en inboedel kunt melden, of een aansprakelijkheidsschade. Kunt u op dit formulier uw verzekering niet aankruisen, dan bestaat de kans dat er voor het claimen van een schade op de betreffende verzekering een apart schadeformulier bestaat. Onderaan deze pagina treft u een aantal bijzondere schadeformulieren aan, bijvoorbeeld voor het melden van een schade op uw ongevallen- of annuleringsverzekering.

Zit het schadeformulier dat u zoekt hier niet bij, neemt u dan even contact met ons op.

Download hier een Europees schadeformulier voor de auto:
Aanrijdingsformulier